Fogning & Brandtätning i Västerås, Stockholm & Mälardalen

PM FOG & BRANDTEKNIK AB

fogningfasad

Fogning/Tätning

PM Fog & Brandteknik utför alla typer av fogningsarbeten. Fogning, tätning, brandfogning & brandtätning i Stockholm, Västerås & Uppsala.

radon

Radontätning

PM Fog & Brandteknik hjälper fastighetsägare och förvaltare med att få byggnader så lufttäta som möjligt mot marken.

brandiso

Brandisolering

PM Fog & Brandteknik erbjuder ytterligare ett alternativ av brandskydd på bärande konstruktioner. Passivt brandskydd för din säkerhet.

fog_2

Ljudtätning

Vi hjälper fastighetsägare att eliminera ljudtransmission i byggnadsdelar där ljudkrav råder.

radon

Brandtätning

Vi erbjuder professionell brandtätning av alla installationer i väggar, bjälklag, ventilation, VVS, EL, glipor, hål och sprickor.

brandskyddsmalning_pmbrand2

Brandskyddsmålning

Under 2015 genomfördes 9 500 insatser till bränder i byggnader i Sverige – brandsäkra din fastighet efter gällande krav.

Lite snabbt om oss

På jobbet, säkerhet först

Vi levererar i tid

Försäkring

Hög kvalité

Hög säkerhet

Vi är stolta över

Våra projekt