Fogning & Brandtätning i Västerås, Stockholm & Mälardalen

PM FOG & BRANDTEKNIK AB

fogningfasad

Fogning/Tätning

PM Fog & Brandteknik utför alla typer av fogningsarbeten. Fogning, tätning, brandfogning & brandtätning i Stockholm, Västerås & Uppsala.

radon

Radontätning

PM Fog & Brandteknik hjälper fastighetsägare och förvaltare med att få byggnader så lufttäta som möjligt mot marken.

brandiso

Brandisolering

Vi erbjuder ytterligare ett alternativ av brandskydd på bärande konstruktioner. Passivt brandskydd för din säkerhet.

fog_2

Ljudtätning

Vi hjälper stora som små fastighetsägare att eliminera ljudtransmission i byggnadsdelar där ljudkrav råder.

radon

Brandtätning

Vi erbjuder professionell brandtätning av alla installationer i väggar, bjälklag, ventilation, VVS, EL, glipor, hål och sprickor.

brandskyddsmalning_pmbrand2

Brandskyddsmålning

Under 2015 genomfördes 9 500 insatser till bränder i byggnader i Sverige – brandsäkra din fastighet efter gällande krav.

Lite snabbt om oss

På jobbet, säkerhet först

Vi levererar i tid

Försäkring

Hög kvalité

Hög säkerhet

Vi är stolta över

Våra projekt