Brandtätning i Västerås, Stockholm & Mälardalen

PM Fog & Brandteknik erbjuder professionell brandtätning med rätt material för att säkerställa rätt brandklass.

Brandtätning för gällande brandkrav

Är din fastighet i behov av brandtätning?
Som fastighetsägare eller förvaltare behöver du känna till Boverkets regler om brandskydd. Ingen kan helt skydda sig från en brand men du kan med rätt säkerhetsåtgärder begränsa skadorna om olyckan skulle ske i din fastighet. Alla byggnader ska ha ett byggnadstekniskt brandskydd men kraven varierar beroende på typ av byggnad och vilken verksamhet som bedrivs i den.

Vi på PM Fog & brandteknik hjälper dig med projektledning och utförande så att din fastighet brandsäkras på rätt sätt. Sedan starten 2010 har vi servat våra kunder med tjänster inom passivt brandskydd och fogningsarbeten. Vi är verksamma i Västerås, Stockholm och Mälardalen och utför brandtätning och fogning i bl.a:

  • Västerås
  • Eskilstuna
  • Enköping
  • Örebro
  • Stockholm
  • Köping
  • Uppsala

Ta kontakt med oss så berättar vi mer. För oss är inget projekt för stort, eller för litet.
Du når oss på:
010-155 06 50

Kostnadsfri förfrågan

Vi erbjuder snabb start av brådskande projekt, fyll i formuläret nedan så tar vi kontakt med dig så snart som möjligt.

Det går även bra att ringa oss direkt på: 010-155 06 50

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Professionell brandtätning

PM Fog & brandteknik erbjuder professionell brandtätning av alla installationer i väggar och bjälklag, ventilation, VVS, EL samt glipor, hål och sprickor. Vi följer det regelverk som anges i Boverkets Byggnads Regler (BBR) där det framgår att installationer som genombryter brandsektionerande byggnadsdelar inte får försämra byggnadsdelens motståndskraft mot en eventuell brand eller gasutveckling. Med rätt material kunskap och erfarenhet bidrar vi med ökad trygghet och säkerhet.

Minimera brandrisken
Att underhålla byggnader med brandtätning är en investering och värdefull försäkring för framtiden. Genom att täta tak, bjälklag och väggar minimerar vi brandrisken och försvårar för elden att ta spridning. Vi på PM Fog & brandteknik har den samlade kompetens som krävs för att genomföra en komplett brandtätning.

Isolera elden när olyckan är framme
Hur mycket man än förebygger brandrisken kan olyckan ändå inträffa. Här är det extra viktigt att isolera elden för att förhindra spridning. Våra skickliga installatörer delar upp och förser byggnaden med brandceller som hjälper till att motstå brand under en viss tid. På så sätt höjs brandskyddet i fastigheten och skaderisken för personer som befinner sig i den minimeras.

Förhindra spridning när elden tagit fart
Brandtätning är ett absolut måste för att byggnaden ska bli trygg och brandsäker. Förutom att isolera elden där brand uppstått gäller det att på bästa möjliga sätt förhindra spridning. Med brandtätning stänger man in branden och underlättar släckningsarbetet för brandbekämparna. Kabelstråk, ventilationsschakt och ovanför innertak är exempel på hålrum där branden lätt sprider sig och dessa platser behöver säkras upp med brandtätning.

Brandtätning Stockholm
Vi på PM Fog & brandteknik vill att du som kund i Stockholm ska känna dig trygg i ditt val av leverantör och installatör. Med lång erfarenhet av brandtätning och många genomförda projekt i Stockholmstrakten har vi kompetensen som krävs för att säkra din fastighet med passivt brandskydd. Läs gärna mer om våra genomförda projekt nedan.

img_3057

Vi är stolta över

Våra projekt

På jobbet, säkerhet först

Vi levererar i tid

Försäkring

Hög kvalité

Hög säkerhet