Våra tjänster inom passivt brandskydd & fogning

Vi hjälper er med alla typer av brandskyddsåtgärder och fogningsarbeten i byggnader i bl.a. Västerås, Eskilstuna, Enköping, Örebro & Stockholm – Ju tidigare i byggprocessen vi kommer in, desto snabbare och mer kostnadseffektivt kan vi säkerställa ditt byggprojekt. Kontakta oss så sköter vi processen från planering till slutförande.

fog_2

Fogning/Tätning

PM Fog & Brandteknik utför alla typer av fogningsarbeten.

radon

Radontätning

PM hjälper fastighetsägare och förvaltare med att få byggnader så lufttäta som möjligt mot marken.

fog

Brandisolering

PM erbjuder ytterliggare ett alternativ av brandskydd på bärande konstruktioner.

fog_2

Ljudtätning

​​​​​​​PM eliminerar ljudtransmission i byggnadsdelar där ljudkrav råder.

radon

Brandtätning

PM erbjuder professionell brandtätning av alla installationer i väggar och bjälklag ventilation, VVS, EL samt glipor, hål och sprickor.

fog

Brandskyddsmålning

Under 2015 genomfördes 9 500 insatser till bränder i byggnader i Sverige.