Våra tjänster inom passivt brandskydd & fogning

Vi hjälper er med alla typer av brandskyddsåtgärder och fogningsarbeten i byggnader i bl.a. Västerås, Eskilstuna, Enköping, Örebro & Stockholm – Ju tidigare i byggprocessen vi kommer in, desto snabbare och mer kostnadseffektivt kan vi säkerställa ditt byggprojekt. Kontakta oss så sköter vi processen från planering till slutförande.

fog_2

Fogning/Tätning

PM Fog & Brandteknik utför alla typer av fogningsarbeten. Fogning, brandfogning, brandtätning i Stockholm, Västerås & Uppsala.

radon

Radontätning

Vi på PM Fog & Brandteknik hjälper fastighetsägare och förvaltare med att få byggnader så lufttäta som möjligt mot marken.

fog

Brandisolering

PM Fog & Brandteknik erbjuder ytterligare ett alternativ av brandskydd på bärande konstruktioner. Passivt brandskydd för din säkerhet.

fog_2

Ljudtätning

​​​​​​​PM Fog & Brandteknik eliminerar ljudtransmission i byggnadsdelar där ljudkrav råder.

radon

Brandtätning

Vi utför professionell brandtätning av alla installationer i väggar, bjälklag, ventilation, VVS, EL samt glipor, hål & sprickor.

fog

Brandskyddsmålning

Under 2015 genomfördes 9 500 insatser till bränder i byggnader i Sverige. Låt oss brandsäkra din fastighet.